Logo CSV

telefoon: 010 450 58 08
e-mail: info@decsv.nl

Duikerlaan 402
2903AC Capelle aan den IJssel
Postbus 194
2900 AD Capelle a/d IJssel

Missie

Onze missie

De CSV staat voor een enthousiast en doelgericht team met een passie voor onderwijs en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. De leerkrachten stimuleren nieuwsgierigheid in een uitdagende en eigentijdse leeromgeving. Een plek waar kinderen veilig en in vertrouwen kunnen groeien.
De CSV biedt niet alleen rekenen en taal maar ook kunst, cultuur, wetenschap, sociale ontwikkeling en het volgen van de actualiteit. Ons team werkt hecht samen om uw kleuter uit te laten groeien tot een optimistische, weetgierige leerling met voldoende zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel.
De CSV onderhoudt een open en professioneel contact met de ouders. Samenwerken met de ouders vinden we belangrijk voor uw kind en onze school. Dit doen we met wederzijds respect en met behoud van ieders verantwoordelijkheid.

Onze visie

Op de CSV bereiden we de kinderen voor op een wereld die zich razendsnel ontwikkelt. Niet alleen digitale vaardigheden maar ook kunnen omgaan met (snelle) veranderingen en je kunnen onderscheiden, krijgen veel aandacht op onze school.
De CSV geeft kinderen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Een ontplooiing met als doel om nu en later zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor haar leerlingen. We doen dat gedoseerd en planmatig. Hierbij zijn onze missie en de doelen – die we per jaar afspreken – richtinggevend. We laten ons niet leiden door de waan van de dag.
We bespreken de schoolregels regelmatig met de kinderen en we leren hen die te hanteren. We steken veel energie in het aanleren van gewenst gedrag. Door een positieve benadering bevorderen we de sfeer in de groepen en het zelfbeeld van de kinderen.
Wat we belangrijk vinden op De Capelse Schoolvereniging:

  • De kinderen gaan met plezier naar school en leren er veel.
  • Een veilige werk-, leef- en speelomgeving.
  • Er is ook veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.
  • De school richt zich op de toekomst: zet nieuwe media in en volgt de ontwikke­lingen in het onderwijs.
  • Het stimuleren van de zelfstandigheid van onze leerlingen.
  • Benutten van het zelfoplossend vermogen van kinderen.
  • Er is regelmatig contact met de ouders.