Logo CSV

telefoon: 010 450 58 08
e-mail: info@decsv.nl

Duikerlaan 402
2903AC Capelle aan den IJssel
Postbus 194
2900 AD Capelle a/d IJssel

Verlof aanvragen

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt. Verlof buiten de vakanties is voor leerplichtige leerlingen slechts in een zeer beperkt aantal gevallen toegestaan. De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. Het is de taak van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven.

Vrij voor bijzondere omstandigheden

Het kan gebeuren dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij:

  • Ziekte
  • Een huwelijk
  • Een uitvaart
  • Een religieuze verplichting

Bij ziekte moet u de directeur uiterlijk binnen 2 dagen op de hoogte brengen. Voor verlof bij een huwelijk of uitvaart moet u vooraf toestemming vragen bij de directeur. Dit geldt ook voor verlof bij religieuze verplichtingen.

Langer verlof buiten de schoolvakanties

Wilt u vakantieverlof voor uw kind aanvragen buiten de schoolvakanties? Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt.
  • Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen.
  • Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt.

Dit geldt ook voor familiebezoek in het land van herkomst. Uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat, moet u hiervoor toestemming vragen bij de directeur van de school. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’ vragen. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De schooldirecteur beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om meer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

Aanvraagformulier

Wilt u extra verlof aanvragen? Dat kan eenvoudig via het digitale formulier. Lukt het invullen niet, dan kunt u het formulier printen/downloaden en opsturen naar de administratie.

Bij ziekte moet u de school z.s.m. telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen.