Logo CSV

telefoon: 010 450 58 08
e-mail: info@decsv.nl

Alkenlaan 91
2903 EB Capelle a/d IJssel
Postbus 194
2900 AD Capelle a/d IJssel

Bestuur

De Capelse Schoolvereniging is een basisschool voor Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag. Dat houdt in dat de school niet door de overheid wordt bestuurd maar door de ouders.

Alle ouders zijn lid van de vereniging en vormen de ledenvergadering. Zij kiezen de bestuursleden (voornamelijk) uit hun midden. Dit verschilt van de meeste andere scholen, waar de leden van het bestuur vaak geen directe relatie met de school hebben en minder of niet bekend zijn bij ouders.

Het bestuur vormt volgens de Wet op het Basisonderwijs het bevoegd gezag voor onze basisschool. Zij beheert en bestuurt de school.

De dagelijkse leiding is door het bestuur overgedragen aan de directeur van de school. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en richt zich op het bepalen van de kaders voor het beleid. Het bestuur houdt toezicht op het door de directeur uitgevoerde beleid en heeft het strategisch beleidsplan 2017 – 2021 vastgesteld.

Het strategisch beleidsplan kunt u hier lezen.

Het bestuur bestaat voor het schooljaar 2017 – 2018 uit:

Voorzitter:  dhr. M. J. van Duin

Penningmeester: dhr. J.Frieser

Secretaris: mw. M. Lahr

Personeelszaken: dhr. M. van Linden

Leden:
mw. E.J. Vijlbrief – de Stigter
mw. M. van der Schoor

E-mail: bestuur@decsv.nl

Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar gekozen en kunnen na de zittingsperiode eventueel voorgedragen worden voor herbenoeming.
Vacatures worden via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt.

Bestuursleden voeren hun bestuurstaken vrijwillig en onbezoldigd uit, zij ontvangen geen financiële vergoeding.