Logo CSV

telefoon: 010 450 58 08
e-mail: info@decsv.nl

Duikerlaan 402
2903AC Capelle aan den IJssel
Postbus 194
2900 AD Capelle a/d IJssel

Medezeggenschapsraad

Iedere school hoort een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben die bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school, beleidsplannen, de rechtspositie van de medewerkers, onderwijs en het opvoedingsklimaat. De MR heeft als taak om ervoor te zorgen dat de ieder zijn of haar belangen naar voren kan brengen, standpunten kan toelichten en verdedigen.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht of instemmingsrecht in bepaalde bestuursbesluiten. In het MR-reglement is geregeld bij welke zaken instemming of het advies van de MR is vereist. De MR kan over alle schoolzaken spreken en daarover gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en standpunten meedelen aan het bestuur. Indien nodig communiceert onze MR via de nieuwsbrief.

Het MR- reglement ligt op school op aanvraag ter inzage. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn  tenzij anders vermeld  openbaar. Wilt u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. Het e-mailadres is MR@decsv.nl

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie leden uit het team van medewerkers en drie leden uit de oudergeleding. Verkiezingen van de MR vinden eenmaal per drie jaar plaats.

De huidige MR-leden zijn:

Oudergeleding

  • Iteke de Jong-Van der Most
  • Martijn Heilker
  • Alan Doyle

Pesoneelsgeleding

  • Miranda Suijker-Ooms
  • Ellen Schrooten
  • Olya de Boer

 

MR 2023